แสดงตามยี่ห้อ :
ไวนิลทึบแสง : Frontlit Vinyl

ไวนิลทึบแสง : เป็นวัสดุที่ผลิตมาจากเส้นใย Polyester มาทอเป็นผ้าแล้วนำ PVC มาประกบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การผลิต PVC จะมีอยู่ 2ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ใช้ความร้อนชนิดพิเศษเป็นตัวประสานระหว่างเส้นใย Polyester กับ PVC เรียกว่า Laminating และประเภทที่สองคือการนาเส้นใย Polyester มาชุบด้วย PVC เหลว เรียกว่า Coating และผ่านขั้นตอนการอบด้วยความร้อนให้แห้ง ไวนิลชนิดนี้เหมาะกับป้ายโฆษณาที่ต้องการให้มีไฟส่องทางด้านหน้า
ไวนิลโปร่งแสง : Backlit Vinyl

ไวนิลโปร่งแสง : เป็นวัสดุที่ผลิตมาจากเส้นใย Polyester มาทอเป็นผ้าแล้วนำ PVC มาประกบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การผลิต PVC จะมีอยู่ 2ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ใช้ความร้อนชนิดพิเศษเป็นตัวประสานระหว่างเส้นใย Polyester กับ PVC เรียกว่า Laminating และประเภทที่สองคือการนำเส้นใย Polyester มาชุบด้วย PVC เหลว เรียกว่า Coating และผ่านขั้นตอนการอบด้วยความร้อนให้แห้ง ไวนิลชนิดนี้เหมาะกับป้ายโฆษณาต้องใช้ไฟส่องผ่านจากทางด้านหลังหรือตู้ไฟนั่นเอง
วัสดุชนิดมีรู : See Through & Mesh

วัสดุชนิดมีรู : เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติยอมให้ลมผ่านเข้าออกได้ และสามารถมองทะลุไปยังอีกด้านหนึ่งได้ โดยไม่บดบังทัศนวิสัยในการมอง วัสดุชนิดนี้มีทั้งที่เป็นไวนิลสาหรับติดตั้งงานโฆษณาหน้าอาคารที่ต้องการให้ลมผ่านได้ รวมถึงงานคลุมตึกที่กำลังก่อสร้าง และมีทั้งที่เป็นสติ๊กเกอร์ สำหรับงานโฆษณาติดกระจก
สติ๊กเกอร์พีวีซีโมโนเมอริก : PVC Monomeric Sticker

สติ๊กเกอร์ PVC Monomeric : เป็นสติ๊กเกอร์ที่ผลิตด้วยระบบ CALENDERED FILM หรือฟิล์มรีดนิยมใช้กันโดยทั่วไป เนื่องจากราคาถูก และผลิตได้ง่าย ฟิล์มชนิดนี้เหมาะกับการติดตั้งบนชิ้นงานที่มีพื้นผิวเรียบไม่โค้งงอ หรือหากจะโค้งงอก็ไม่มากเกินไป และฟิล์มชนิดนี้เหมาะกับงานโฆษณาที่มีระยะเวลาสั้นๆ ถึงปานกลาง
สติ๊กเกอร์พีวีซีโพลีเมอริกและแคส : PVC Polymeric Sticker & Cast

สติ๊กเกอร์ PVC Polymeric and Cast : สติ๊กเกอร์ Polymeric ที่ผลิตด้วยระบบ CALENDERED FILM หรือฟิล์มรีด ฟิล์มชนิดนี้จะมีคุณสมบัติดีกว่าฟิล์มชนิด MONOMERIC สามารถติดบนวัสดุที่โค้งงอ เข้ารูปกับชิ้นงานได้ดีกว่า อายุการใช้งานก็นานกว่า ราคาจำหน่ายอาจแพงกว่าเล็กน้อย และสติ๊กเกอร์อีกรุ่นที่มีระบบการผลิตที่แตกต่างออกไปคือระบบ CAST FILM หรือฟิล์มหล่อ ฟิล์มชนิดนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟิล์มชนิดที่ดีที่สุดของสติ๊กเกอร์ทุกรุ่นในขณะนี้ เพราะฟิล์มหล่อสามารถติดบนวัสดุ ไม่ว่าชิ้นงานนั้นจะมีองศาของการโค้งงอเท่าใด หรืองานโฆษณาในรูปแบบใดก็ตาม
กลุ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : Environmentally Friendly

กลุ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ตามแนวโน้มของการรณรงค์การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุคสมัยนี้ ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไม่ได้ใช้ PVC เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุในผลิตภัณฑ์ของกลุ่นนี้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะเป็นพิษ วัสดุกลุ่มนี้ทาจาก PET, PP, กระดาษ หรือ ข้าวโพด เป็นต้น
วัสดุชนิดพิเศษใช้งานเฉพาะจุด : Specialty Material

วัสดุชนิดพิเศษใช้งานเฉพาะจุด : เป็นวัสดุที่มีการใช้งานเฉพาะจุดและมีหน้าที่บ่งชี้เฉพาะ เช่น ต้องการฟิล์มเคลือบกราฟฟิคบนพื้นกันลื่น ก็ต้องเลือกฟิล์มเคลือบกราฟฟิคบนพื้นที่ป้องกันการลื่นไม่ควรนำฟิล์มเคลือบธรรมดามาใช้ เพราะวัสดุที่จะนำไปใช้นั้นต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ก่อนว่าลักษณะงานโฆษณานั้นๆ ต้องใช้วัสดุอะไร ไม่ควรนำไปใช้ผิดประเภท
กลุ่มตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน : Decorative, Interior & Exterior

กลุ่มตกแต่งทั้งภายนอกและภายใน : เป็นกลุ่มที่ใช้สาหรับตกแต่งอาคารหรือสานักงานทั้ง ภายในและภายนอก มีทั้งแบบกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทาจากกระดาษ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก PVC
ผ้าชนิดต่าง ๆ ภายใต้ NESCHEN : Textile NESCHEN

ผ้าชนิดต่าง ๆ ภายใต้ NESCHEN : เป็นกลุ่มวัสดุประเภทผ้าที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นผ้าที่มีการผลิตหน้ากว้างได้มากที่สุดถึง 5 เมตร เพื่อรองรับงานโฆษณาที่ไม่ต้องการรอยต่อ รวมถึงมีอายุการใช้งานที่มากถึง 5 ปี
ผ้าชนิดต่างๆ ใช้กับยูวีและโซลเว้น : Textile Kotex

ผ้าชนิดต่างๆ ใช้กับหมึก UV, Solvent : เป็นกลุ่มวัสดุประเภทผ้าที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี มีหลากหลายชนิด เช่น ผ้าบางเบา, ผ้า CANVAS และมีหน้ากว้างให้เลือกมากมาย วัสดุสามารถรองรับหมึกหรือเครื่องพิมพ์ได้หลายรุ่น เช่น UV, SOLVENT ได้ดี เพื่อรองรับตลาดงานพิมพ์ในปัจจุบัน
ผ้าชนิดต่างๆ ใช้หมึก ดายซับ : Textile Kotex Dyesub

ผ้าชนิดต่างๆ ใช้กับหมึก Dyesub : เป็นกลุ่มวัสดุประเภทผ้าที่นาเข้าจากประเทศเกาหลี ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ Dye Sublimation หรือที่เรียกกันในนามว่า Dye-Sub เท่านั้น วัสดุเป็นผ้าทำจากใยสังเคราะห์ Polyester โดยไม่มีการเคลือบน้ำยา เมื่อพิมพ์งานโฆษณาแล้วสีสด สวยงาม สามารถซักล้างได้ ทนแดดได้ดี
วัสดุเชื้อน้ำพร้อมฟิล์มเคลือบเชื้อน้ำ : Water based inkjet media

เป็นวัสดุที่ต้องใช้หมึกพิมพ์เชื้อน้ำ งานพิมพ์ที่ได้จึงมีความสวยงาม และให้ความสะเอียดที่สูง โดยวัสดุประเภทนี้จะต้องนำมาเคลือบงานโฆษณา เหมาะกับการใช้งานภายใน
สินค้ากลุ่มพลาสติกแผ่น

กลุ่มสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกประเภทต่างๆ ผ่านกระบวนการแปรรูปในรูปแบบที่หลากหลาย จนกลายมาเป็นวัสดุประเภทแผ่นที่มีเอกลักษณ์และคุณสมบัติให้เลือกใช้งานเพื่อประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งหรือใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงานได้อย่างลงตัว
สินค้ากลุ่ม MODERN GLAS

สินค้ากลุ่มพลาสติกม้วน

สินค้ากลุ่มพลาสติกวิศวกรรม

สินค้ากลุ่มไวนิลตู้ไฟ

สินค้ากลุ่มสติ๊กเกอร์

สินค้ากลุ่ม AVERY

สินค้ากลุ่ม VIVA BOARD

สินค้ากลุ่มเทปกาว

ดิสเพลย์ ซิสเต็ม : Display System

อุปกรณ์จัดแสดงนิทรรศการ อุปกรณ์ตกแต่งบูธ อุปกรณ์ส่งเสริมการขายและงานแสดงสินค้า โครงสร้างสะดวกในการพกพา ประกอบและถอดเก็บง่าย รูปแบบทันสมัยและหลากหลายในการใช้งาน
วูเทค เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท : VUTEk Large format Inkjet Printing

วูเทค เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท : VUTEk Large format Inkjet Printing
เครื่องพิมพ์ดิจิตอล High-Definition พิมพ์คุณภาพ (HDP) และความเร็วสูงจากอเมริกา รองรับงานพิมพ์ที่ใช้กับวัสดุพิมพ์อิ๊งค์เจ็ทได้อย่างหลากหลาย ตอบสนองความต้องการและรูปแบบงานได้อย่างครบถ้วน เหมาะกับหมึกพิมพ์อิ๊งค์เจ็ททั้ง Most Solvent, Eco Solvent, UV Curable Printing เพิ่มเติมด้วยรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวัสดุแบบม้วนสู่ม้วน ม้วนสู่แผ่น หรือการพิมพ์แบบแผ่น ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในการพิมพ์สีขาวได้ถึง 9 ชั้น และความเร็วสูงถึง 200 ตรม./ชม. ตอบรับความต้องการในการทำงานของคุณได้อย่างลงตัวและสร้างมูลค่างานของคุณให้มากยิ่งขึ้น
ราสเทค เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท : Rastek Large format Inkjet Printing

ราสเทค เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท : Rastek Large format Inkjet Printing
เครื่องพิมพ์แบบกว้าง (Flatbase) สัญชาติอเมริกัน มาพร้อมรูปแบบให้เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบม้วนสู่ม้วน หรือแผ่นสู่แผ่น อีกทั้งยังใช้หมึกยูสีที่ไม่เป็นพิษอีกด้วย โดยมีระดับและโซลูชั่นสำหรับธุรกิจระดับกลางและระดับสูงในการพิมพ์ทุกขนาด เป็นอุปกรณ์ระดับ high - end เครื่องพิมพ์ใช้หมึกพิมพ์มีความยืดหยุ่นได้ดี ทำให้สามารถสร้างสรรค์งานที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการอย่างลงตัว
อั๊กฟ่า เจ็ทไอ เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท : Agfa JETi Large format Inkjet Printing

อั๊กฟ่า เจ็ทไอ เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท : Agfa JETi Large format Inkjet Printing
ที่สุด...ของความสมบูรณ์แบบ เครื่องพิมพ์ที่พิมพ์ได้ทั้งวัสดุประเภท ม้วนหรือประเภทแผ่น เป็นเครื่องพิมพ์อิ๊งค์เจ็ทจากประเทศเบลเยี่ยม ใช้หัวพิมพ์ Spectra โดยใช้ Technology การเคลื่อนที่ระบบ Linear Motion System จึงได้ความแม่นยำจนทำให้เกิดการพิมพ์แบบ Dot on Dot ได้อย่างตรงตำแหน่ง และยังมีระบบที่สามารถพิมพ์ได้ 2 หน้าอีกด้วย (Double Side Printing Technology) ทั้งนี้ Jeti ยังมีเครื่องพิมพ์ UV Roll To Roll, Solvent Roll To Roll และ Dye-Sublimation ให้เลือกอีกมากมายหลายขนาด แบบระบบวัสดุ ม้วนหน้ากว้าง 3.3 ถึง 5 เมตร แบบระบบแผ่นมีขนาดโต๊ะพิมพ์ที่กว้างถึง 4 ฟุต และยาวถึง 8 ฟุต ไปจนถึง 2x3 เมตร สามารถพิมพ์ได้ 4 สี หรือ 6 สี อีกทั้งมีหมึกสีขาวและวานิชสีใสด้วย รวมถึงโปรแกรมปฏิบัติการของเครื่องพิมพ์ ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว ตลอดจนอะไหล่ที่ได้มาตรฐานและแข็งแรง
สกอร์เปี้ยน เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท : SCORPION Large format Inkjet Printing

สกอร์เปี้ยน เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท : SCORPION Large format Inkjet Printing
เครื่องพิมพ์อิ๊งค์เจ็ทขนาดใหญ่สายพันธุ์เกาหลี ที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าคุ้มราคา พิมพ์เร็วพิมพ์ไว ด้วยความเร็ว 120 ตรม./ชม. และได้คุณภาพสูง รองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายชนิด หลากหลายวัสดุและมาพร้อมกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 2 หน้า ใช้งานง่ายสะดวกทั้งอัตโนมัติและควบคุมด้วยมือ ราคาย่อมเยาและคุ้มค่าการลงทุน ตอบสนองความต้องการในการผลิตงานได้อย่างเต็มที่
อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและมั่นคงแข็งแรง
สะดวกประหยัดและง่ายต่อการดูแลซ่อมบำรุงรักษา
คุนโด้ สุปร้า เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท : KEUNDO SUPRA Large format Inkjet Printing

คุนโด้ สุปร้า เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท : KEUNDO SUPRA Large format Inkjet Printing
นวัตกรรมของเทคโนโลยีการพิมพ์และคุณสมบัติความสามารถต่างๆ อีกมากมาย สุปร้าคิว จึงได้ออกแบบตัวเองให้เป็นเครื่องที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเครื่องหนึ่งในตลาดเครื่องพิมพ์ทุกวันนี้ สุปร้าคิวใช้หัวพิมพ์สเปคตร้าซึ่งสามารถพิมพ์บนวัสดุได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น สติกเกอร์ พีวีซีเบนเนอร์ เบคลิทต์ เมช ผ้า รวมทั้งผ้าใบ และวัสดุที่เป็นม้วนสู่ม้วน ตลอดจนวัสดุม้วนสู่แผ่น ให้ความละเอียดอย่างดีเยี่ยม มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและสปีดที่เร็วกว่า สุปร้าคิวยังเป็นเครื่องที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ใช้งานได้กับหลากหลายการพิมพ์ และให้ผลผลิตที่มากกว่า ทำให้ลูกค้าเป็นผู้นำในธุรกิจการพิมพ์ได้อย่างแท้จริง
ก่งเจิ้น เทค เครื่องพิมพ์ระบบอิ๊งค์เจ็ท : Gongzheng Tech Large Format Inkjet Printer

ก่งเจิ้น เทค เครื่องพิมพ์ระบบอิ๊งค์เจ็ท : Gongzheng Tech Large Format Inkjet Printer
เครื่องพิมพ์ระบบอิ๊งค์เจ็ทขนาดใหญ่ที่มาพร้อมหน้ากว้าง 3.20 เมตร พิมพ์สวยทุกงาน รองรับวัสดุได้หลากหลายรูปแบบ ระบบดูแลล้างหัวพิมพ์อัตโนมัติ ง่ายต่อการใช้งาน คุ้มราคาทุกครั้งที่เปิดเครื่องพิมพ์งาน
คริสตัล เจ็ท เครื่องพิมพ์ระบบอิ๊งค์เจ็ท : Crystal Jet Large Format Inkjet Printer

คริสตัล เจ็ท เครื่องพิมพ์ระบบอิ๊งค์เจ็ท : Crystal Jet Large Format Inkjet Printer
อีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพสูงกับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 3.20 เมตร ระบบฮีตเตอร์ 3 จุด เพื่อให้งานพิมพ์สวยงาม ซอฟแวร์ใช้งานง่าย ปรับได้ตามต้องการ
สมู้ท ดิจิตอล อิ๊งค์เจ็ท ปริ้นเตอร์ : Smooth Digital Inkjet Printer

สมู้ท ดิจิตอล อิ๊งค์เจ็ท ปริ้นเตอร์ : Smooth Digital Inkjet Printer
เครื่องพิมพ์ขนาดกระทัดรัด แต่มาพร้อมหน้ากว้าง 1.60 เมตร สามารถเลือกใช้วัสดุได้อย่างลงตัว หมึก Eco- Solvent หัวพิมพ์คู่พิมพ์เร็วเป็น 2 เท่า ความละเอียดมากถึง 1440 dpi เลือกหยดหมึกในการพิมพ์ได้ 3 ระดับ เหนือกว่าเครื่องอื่นๆในรุ่นที่เทียบเท่ากัน
หมึกพิมพ์อิ๊งค์เจ็ทและน้ำยาล้างหัวพิมพ์: Inks & Solvent

หมึกพิมพ์อิ๊งค์เจ็ทและน้ำยาล้างหัวพิมพ์ : หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์อิ๊งค์เจ็ท มีทั้งประเภท Solvent, Eco Solvent, Mild Solvent, Dye Sublimation พร้อมด้วยน้ำยาโซลเว้นท์ สำหรับล้างหัวพิมพ์
หัวพิมพ์เครื่องอิ๊งค์เจ็ท : Inkjet Printing Head

พิมพ์สวย ละเอียด ปรับแต่งสั่งการในการพิมพ์ได้ง่าย มีหลากหลายรุ่นให้เลือก หัวพิมพ์เครื่องอิ๊งค์เจ็ท คือส่วนประกอบที่สำคัญเป็นอย่างมากในการพิมพ์อิ๊งค์เจ็ท เนื่องจากหัวพิมพ์อิงค์เจ็ทจะเป็นตัวกำหนดความละเอียดในการพิมพ์งานต่างๆ หัวพิมพ์แต่ละแบบ แต่ละยี่ห้อก็จะให้ความละเอียดของภาพพิมพ์ที่แตกต่างกันไป มีให้เลือกตามความเหมาะสมกับบเครื่องพิมพ์ของคุณ
เควส เครื่องซีเอ็นซีแกะสลัก ขุด เจาะ ตัด : QUEST CNC Machine

เควส เครื่องซีเอ็นซีแกะสลัก ขุด เจาะ ตัด : QUEST CNC Machine
เครื่อง CNC ยี่ห้อ “Quest” นำเข้าจากประเทศเกาหลี ที่มีคุณภาพสูง เพรียบพร้อมด้วยระบบการทำงานที่ครบถ้วน และง่ายต่อการควบคุมสั่งการในราคาที่คุ้มค่า เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง หรือความประณีตในชิ้นงาน เครื่อง CNC “QUEST” สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการใช้งานกับหลากหลายวัสดุได้อย่างลงตัว
เครื่อง ซีเอ็นซี ยี่ห้อ สมู้ท : Smooth CNC Machine

เครื่อง ซีเอ็นซี ยี่ห้อ สมู้ท รองรับการผลิตงานแกะสลักและตัด+ขุด และเจาะสำหรับกลุ่มวัสดุหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น อะคริลิก พลาสวู้ด ไม้ และพลาสติกทุกชนิด
เครื่อง เลเซอร์ ยี่ห้อ สมู้ท : Smooth Laser Machine

แกะสลักและตัดได้รวดเร็ว ชิ้นงานออกมาขอบเรียบ ใส เงา และสวยงาม เลือกขนาดเครื่องและกำลังหลอดขยายได้ตามต้องการง่ายต่อการใช้งานและดูแลรักษา ตัวเครื่องมีความเสถียนสูง เพราะผลิตจากชิ้นส่วนและวัสดุที่มีคุณภาพ
เครื่องทำขอบตัวอักษรอัตโนมัติ สมู้ท แชนแนล เลตเตอร์ : Smooth Channel letter Machine

เครื่องทำขอบตัวอักษรอัตโนมัติ สมู้ท แชนแนล เลตเตอร์ : Smooth Channel letter Machine
เครื่องทำขอบตัวอักษรอัตโนมัติที่จะปฏิวัติรูปแบบการทำงานจากระบบมือมาเป็นระบบเครื่องจักร เพื่อให้ได้ทุกชิ้นงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเดียวกัน
เครื่องซีมไวนิล ยี่ห้อ สมู้ท เอชเอฟ เวลดิ้ง แมชชีน : Smooth HF Welding Machine

ปฏิวัติการซีมไวนิลแบบเดิมๆ ที่ยากและมีโอกาสเสี่ยงสูง ด้วยระบบเทคโนโลยีความร้อนที่ละลายและเชื่อมต่อไวนิลได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ ทำให้ภาพพิมพ์ไม่เสียหาย เหมาะกับงานป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
เครื่องเคลือบ ซีล : SEAL Laminator

เครื่องเคลือบงานพิมพ์คุณภาพสูงผู้นำในตลาดด้านเครื่องเคลือบจากสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์กว่า 30 ปี มีหน้ากว้างให้เลือกตั้งแต่ 1.1 m. ถึง 3.3 m. มีเครื่องเคลือบทั้งแบบฟิล์มและน้ำ ความทนทานคุ้มค่ากับการลงทุน มีความเสถียรงานเคลือบในระยะยาว มาพร้อมกับลูกกลิ้งซิลิโคนที่ใหญ่ทำให้คุณภาพงานเคลือบสม่ำเสมอตลอดม้วน
เครื่องเคลือบเย็น ยี่ห้อ สมู้ท ลามิเนเตอร์ : Smooth Laminator Machine

เครื่องเคลือบเย็น ยี่ห้อ สมู้ท ลามิเนเตอร์ : Smooth Laminator Machine
เครื่องเคลือบฟิล์มเย็นรุ่นประหยัด เหมาะสำหรับงานผลิตป้ายทุกประเภท เคลือบเนียนสวย ไม่เป็นฟองอากาศ ไม่ว่าจะเป็นม้วนหรือแผ่น ปรับแรงกดของแกนได้ เลือกความเร็วได้ตามต้องการ พร้อมแกนม้วนเก็บและความร้อนที่แกรตัวเครื่อง มีความทนทานสูง
เครื่องขัดเงาขอบอะคริลิค ยี่ห้อ สมู้ท อะคริลิก โพลิเชอร์ : Smooth Acrylic Polisher Machine

เครื่องขัดเงาขอบอะคริลิค ยี่ห้อ สมู้ท อะคริลิก โพลิเชอร์ : Smooth Acrylic Polisher Machine
เครื่องขัดเงาขอบอะคริลิคระบบมอเตอร์หมุน ที่ให้ความเงางามและใสกับขอบแผ่นอะคริลิค ไร้กังวลเรื่องรอยไหม้หรือเหลืองที่ขอบ ควบคุมและทางานคนเดียวได้ สามารถขัดวัสดุได้ยาวถึง 1200 มิลลิเมตร และหนาถึง 85 มิลลิเมตร และยังสามารถปรับองศาได้ถึง 45 องศาเพื่อรองรับงานขัดในหลายๆรูปแบบ
เครื่องพับ ดัดโค้ง อะคริลิก ยี่ห้อ สมู้ท อะคริลิก เบนดิ้ง แมชชีน : Smooth Acylic Bending Machine

เครื่องพับ ดัดโค้ง อะคริลิก ยี่ห้อ สมู้ท อะคริลิก เบนดิ้ง แมชชีน : Smooth Acylic Bending Machine
เครื่องพับ ดัดโค้ง อะคริลิกแบบออโตเมติกที่เน้นการใช้งานง่าย สะดวก รองรับวัสดุได้หลากหลาย ระบบความร้อนอินฟาเรดยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์กราฟเทค : GRAPHTEC Cut&Plotter

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์กราฟเทค : GRAPHTEC Cut&Plotter เครื่องตัดสติ๊กเกอร์สายพันธ์ญี่ปุ่นแท้ 100% ด้วยความเร็วในการตัดที่เหนือกว่าใคร และแรงกดในการตัดที่สามารถตัดสติ๊กเกอร์ความหนาได้อย่างลงตัวแม้แต่สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงที่เครื่องอื่นตัดไม่ได้ ความแม่นยำในการตัดที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งตัวเครื่องยังมาพร้อมฟังก์ชั่น plotter จึงทำให้เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค เป็นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ที่ "เร็วและแรงที่สุดในโลก"
เครื่องซีมไวนิลระบบมือ ยี่ห้อ สมู้ท Smooth Hot Air Welder

เครื่องซีมไวนิลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายที่ได้ ด้วยระบบการให้ความร้อนที่สามารถปรับได้ตามความต้องการ สูงสุดถึง 600 องศา ทำให้สามารถซีมไวนิลได้หลายความหน้า


  All Rights Reserved 2012 G-TECH OHM Co.,Ltd.