ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า งานโฆษณาหรือสื่อต่างๆ ได้เข้าถึงกลุ่มคนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือองค์กรใดๆก็ตาม ได้มีการใช้การโฆษณาเป็นสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารที่ต้องการบอกข้อความหรือใจความสำคัญต่างๆ ให้แพร่หลายออกไป และได้มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านการโฆษณาอย่างหลากหลายมาตลอด ทำให้งานโฆษณานั้นได้รับความนิยมอย่างมากจากทุกๆ ฝ่าย

        บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด เราคือบริษัทที่มีวัสดุที่ใช้ในการผลิตสื่อและป้ายโฆษณาหลากหลายและเป็นจำนวนมากเราได้คัดสรรความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตงานสื่อโฆษณาอย่างลึกซึ้ง และเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน เราจึงมีทั้งสินค้าคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศ เครื่องจักรและเครื่องมือการผลิตที่มีมาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับผลิตงานสื่อและป้ายโฆษณาอย่างครบวงจร

        บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด  เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ในปลายปี 2548 ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากและเพื่อเสริมความมั่นคงให้ลูกค้าได้มั่นใจกับบริษัทมากขึ้นพร้อมกันกับการขยายกิจการของบริษัท  จึงได้มีการขยายพื้นที่ในการเก็บสินค้าใหม่เมื่อปลายปี 2550 ที่ผ่านมาเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าในต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นบริษัทยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากสถาบันการเงินอีกกว่า 5 สถาบัน  และหลังจากนั้นเป็นต้นมา เราก็สามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มสินค้าใหม่ ๆ และการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

        สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราไม่ได้อยู่ที่การขายให้ได้มากที่สุด แต่หากอยู่ที่การ “จัดหาและเลือกสรร” สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าไว้ใจและมั่นใจเสมือนหนึ่งเราเป็นแผนก “การจัดหาและเลือกสรร” ของลูกค้านั้น ๆ เพราะเราเข้าใจว่า “จุดเริ่มต้นของงานที่ดีมีคุณภาพของลูกค้าคือวัตถุดิบและวัสดุที่ดีมีคุณภาพของเรา” ฉะนั้นลูกค้าจึงทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างสรรผลงานที่ดีออกสู่ตลาด ส่วนเราจะทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดหาและเลือกสรรวัตถุดิบและวัสดุที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

        ลูกค้าสามารถเชื่อใจ และไว้ใจในความจริงใจที่เราหยิบยื่นให้ในวันนี้และต่อไปในอนาคต เราจะลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดหาและเลือกสรร สินค้าที่ดีมีคุณภาพ รวมถึงการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราต้องการเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่าย เราต้องการที่จะร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพบกับความท้าทายในตลาดต่อไป
  All Rights Reserved 2012 G-TECH OHM Co.,Ltd.