หมวดหมู่สินค้า : [ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ]
1
รหัสสินค้า: OMO-I-X.XX-50M
ชื่อสินค้า: ไวนิลทึบแสง โอโม่ วัน : Frontlit Vinyl OMO I
ยี่ห้อสินค้า: OMO

พิมพ์สวย ขาวจั๊วะ เหมาะสำหรับงานป้ายขนาดใหญ่ เส้นใยแข็งแรง ขนาดและจำนวนเส้นได้ตามมาตรฐาน ไม่มีขนหรือเส้นใยตามขอบของไวนิล ผิวเรียบรับหมึกได้ดีมาก

2
รหัสสินค้า: OMO-II-X.XX-50M
ชื่อสินค้า: ไวนิลทึบแสง โอโม่ ทู : Frontlit Viny OMO II
ยี่ห้อสินค้า: OMO

พิมพ์สวย ขาวจั๊วะ เหมาะสำหรับงานป้ายขนาดใหญ่ เส้นใยแข็งแรง ขนาดและจำนวนเส้นได้ตามมาตรฐาน ไม่มีขนหรือเส้นใยตามขอบของไวนิล ผิวเรียบ รับหมึกได้ดีมาก

3
รหัสสินค้า: OMO-III-X.XX-50M
ชื่อสินค้า: ไวนิลทึบแสง โอโม่ ทรี : Frontlit Viny OMO-III
ยี่ห้อสินค้า: OMO

พิมพ์สวย ขาวจั๊วะ เหมาะสำหรับงานป้ายขนาดกลางหรือเล็ก เส้นใยแข็งแรง ขนาดและจำนวนเส้นได้ตามมาตรฐาน ไม่มีขนหรือเส้นใยตามขอบของไวนิล ผิวเรียบรับหมึกได้ดีมาก


4
รหัสสินค้า: OMO-IV-X.XX-50M
ชื่อสินค้า: ไวนิลทึบแสง โอโม่ โฟร์ : Frontlit Viny OMO-IV
ยี่ห้อสินค้า: OMO

พิมพ์สวย ขาวจั๊วะ เหมาะสำหรับงานป้ายขนาดกลางหรือเล็ก เส้นใยแข็งแรง ขนาดและจำนวนเส้นได้ตามมาตรฐาน ไม่มีขนหรือเส้นใยตามขอบของไวนิล ผิวเรียบ รับหมึกได้ดีมาก

5
รหัสสินค้า: OMO-BL-II-X.XX-50M
ชื่อสินค้า: ไวนิลทึบแสง โอโม่ แบล็ค ทู : Frontlit Viny OMO-BLACK-II
ยี่ห้อสินค้า: OMO

พิมพ์สวย ขาวจั๊วะ เหมาะสำหรับงานป้ายขนาดใหญ่ เส้นใยแข็งแรง ขนาดและจำนวนเส้นได้ตามมาตรฐาน ไม่มีขนหรือเส้นใยตามขอบของไวนิล ผิวเรียบ รับหมึกได้ดีมาก จุดเด่นอยู่ที่เป็นไวนิลหลังดำซึ่งสามารถปล็อคแสงจากด้านหลังได้เป็นอย่างดี

6
รหัสสินค้า: OMO-BL-III-X.XX-50M
ชื่อสินค้า: ไวนิลทึบแสง โอโม่ แบล็ค ทรี : Frontlit Viny OMO-BLACK-III
ยี่ห้อสินค้า: OMO

พิมพ์สวย ขาวจั๊วะ เหมาะสำหรับงานป้ายขนาดใหญ่ เส้นใยแข็งแรง ขนาดและจำนวนเส้นได้ตามมาตรฐาน ไม่มีขนหรือเส้นใยตามขอบของไวนิล ผิวเรียบ รับหมึกได้ดีมาก จุดเด่นอยู่ที่เป็นไวนิลหลังดำซึ่งสามารถปล็อคแสงจากด้านหลังได้เป็นอย่างดี


7
รหัสสินค้า: OMO-BL-IV-X.XX-50M
ชื่อสินค้า: ไวนิลทึบแสง โอโม่ แบล็ค โฟร์ : Frontlit Viny OMO-BLACK-IV
ยี่ห้อสินค้า: OMO

พิมพ์สวย ขาวจั๊วะ เหมาะสำหรับงานป้ายขนาดใหญ่ เส้นใยแข็งแรง ขนาดและจำนวนเส้นได้ตามมาตรฐาน ไม่มีขนหรือเส้นใยตามขอบของไวนิล ผิวเรียบ รับหมึกได้ดีมาก จุดเด่นอยู่ที่เป็นไวนิลหลังดำซึ่งสามารถปล็อคแสงจากด้านหลังได้เป็นอย่างดี


8
รหัสสินค้า: XTR-I-X.XX-50M
ชื่อสินค้า: ไวนิลทึบแสง เอ็กซ์ตร้า วัน : Frontlit Viny XTRA-I
ยี่ห้อสินค้า: XTRA

มีเครื่องหมายบอกระยะทุกๆเมตร มีข้อมูล Lot No. แจ้งเพื่อความถูกต้องในการนำไปใช้งานพิมพ์อยู่ด้านหลังของไวนิลทุกๆระยะ 1 เมตร น้ำหนักและความหนาเกินมาตรฐาน ไม่มีขนและเส้นใยตามขอบของไวนิล EXTRA SILKSCREEN ผิวเรียบ ขาวและเงา พิมพ์งานสวยมาก

9
รหัสสินค้า: XTR-II-X.XX-50M
ชื่อสินค้า: ไวนิลทึบแสง เอ็กซ์ตร้า ทู : Frontlit Viny XTRA-II
ยี่ห้อสินค้า: XTRA

มีเครื่องหมายบอกระยะทุกๆเมตร มีข้อมูล Lot No. แจ้งเพื่อความถูกต้องในการนำไปใช้งานพิมพ์อยู่ด้านหลังของไวนิลทุกๆระยะ 1 เมตร น้ำหนักและความหนาเกินมาตรฐาน ไม่มีขนและเส้นใยตามขอบของไวนิล EXTRA SILKSCREEN ผิวเรียบ ขาวและเงา พิมพ์งานสวยมาก

10
รหัสสินค้า: XTR-III-X.XX-50M
ชื่อสินค้า: ไวนิลทึบแสง เอ็กซ์ตร้า ทรี : Frontlit Viny XTRA-III
ยี่ห้อสินค้า: XTRA

มีเครื่องหมายบอกระยะทุกๆเมตร มีข้อมูล Lot No. แจ้งเพื่อความถูกต้องในการนำไปใช้งานพิมพ์อยู่ด้านหลังของไวนิลทุกๆระยะ 1 เมตร น้ำหนักและความหนาเกินมาตรฐาน ไม่มีขนและเส้นใยตามขอบของไวนิล EXTRA SILKSCREEN ผิวเรียบ ขาวและเงา พิมพ์งานสวยมาก

Page : 23


  All Rights Reserved 2012 G-TECH OHM Co.,Ltd.