ในตลาดของการผลิตผลงานหรือสินค้าต่างๆ ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้มีความต้องการแค่วัตถุดิบขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีตลาดที่เป็นสินค้าวัสดุขนาดเล็กลงมาให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งาน จึงเกิดตลาดที่เรียกว่ากลุ่มธุรกิจเครื่องเขียน วึ่งเป็นการแปรสภาพมาจากกลุ่มวัสดุเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ทำให้มีความหลากหลายในการเลือกสรรวัสดุต่างๆให้เหมาะกับผลงานแต่ละประเภท
          บริษัท จีเทค สเตชั่น จำกัด เป็นผู้จำหน่ายสินค้าและบริการประเภทกลุ่มธุรกิจเครื่องเขียน กลุ่มธุรกิจป้าย กลุ่มธุรกิจอิงค์เจ็ท และกลุ่มก่อสร้าง ในเขตต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ให้กับหน่วยงานทั้งราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  และยังมีสินค้าที่โดเด่นคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนจาก Disney ที่บริษัท จีเทคสเตชั่นเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์นำเข้าเพียงผู้เดียวอีกด้วย ทางบริษัทฯ ได้เน้นขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เลือกสรรสินค้าที่ดีที่สุดพร้อมทั้งขนส่งสินค้าเป็นอย่างดีให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
          บริษัท จีเทค สเตชั่น จำกัดริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ในต้นปี 2548 ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากและเพื่อเสริมความมั่นคงให้ลูกค้าได้มั่นใจกับบริษัทมากขึ้นพร้อมกันกับการขยายกิจการของบริษัท  จึงได้มีการขยายพื้นที่ในการเก็บสินค้าใหม่เมื่อต้นปี 2550 ที่ผ่านมาเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าในต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นบริษัทยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากสถาบันการเงินอีกกว่า 5 สถาบัน  และหลังจากนั้นเป็นต้นมา เราก็สามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มสินค้าใหม่ ๆ และการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
          สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราไม่ได้อยู่ที่การขายให้ได้มากที่สุด แต่หากอยู่ที่การ “จัดหาและเลือกสรร” สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าไว้ใจและมั่นใจเสมือนหนึ่งเราเป็นแผนก “การจัดหาและเลือกสรร” ของลูกค้านั้น ๆ เพราะเราเข้าใจว่า “จุดเริ่มต้นของงานที่ดีมีคุณภาพของลูกค้าคือวัตถุดิบและวัสดุที่ดีมีคุณภาพของเรา” ฉะนั้นลูกค้าจึงทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างสรรผลงานที่ดีออกสู่ตลาด ส่วนเราจะทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดหาและเลือกสรรวัตถุดิบและวัสดุที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด
          ลูกค้าสามารถเชื่อใจ และไว้ใจในความจริงใจที่เราหยิบยื่นให้ในวันนี้และต่อไปในอนาคต เราจะลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดหาและเลือกสรร สินค้าที่ดีมีคุณภาพ รวมถึงการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราต้องการเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่าย เราต้องการที่จะร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพบกับความท้าทายในตลาดต่อไป
 

All Rights Reserved 2012 G-TECH Station Co.,Ltd.