หมวดหมู่สินค้า : [ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ]
1
รหัสสินค้า: ZMP-GPHO-X.XX-30M
ชื่อสินค้า: HIGH GLOSSY PHOTO PAPER (กระดาษอัดภาพขาวเงา)
ยี่ห้อสินค้า: ZMART PRINT2
รหัสสินค้า: ZMP-GPP-X.XX-30M
ชื่อสินค้า: PP SYNTHETIC GLOSS (กระดาษสังเคาะห์ฉีกไม่ขาด ผิว เงา)
ยี่ห้อสินค้า: ZMART PRINT3
รหัสสินค้า: ZMP-MPP-X.XX-30M
ชื่อสินค้า: PP SYNTHETIC MATT (กระดาษสังเคาะห์ฉีกไม่ขาด ผิวด้าน)
ยี่ห้อสินค้า: ZMART PRINT4
รหัสสินค้า: ZMP-GPPS-X.XX-30M
ชื่อสินค้า: PP STICKER GLOSS (พีพี สติ๊กเกอร์ ผิวเงา)
ยี่ห้อสินค้า: ZMART PRINT5
รหัสสินค้า: ZMP-GPVC-X.XX-30M
ชื่อสินค้า: PVC STICKER (สติ๊กเกอร์PVCขาวเงา)
ยี่ห้อสินค้า: ZMART PRINT6
รหัสสินค้า: ZMP-CPVC-X.XX-30M
ชื่อสินค้า: CLEAR PVC STICKER (สติ๊กเกอร์PVCใส)
ยี่ห้อสินค้า: ZMART PRINT7
รหัสสินค้า: ZMP-GLAM-X.XX-45M
ชื่อสินค้า: COLD LAMINATING FILM GLOSS ( ฟิล์มเคลือบเงา)
ยี่ห้อสินค้า: ZMART PRINT8
รหัสสินค้า: ZMP-MLAM-X.XX-45M
ชื่อสินค้า: COLD L AMINATING FILM MATT ( ฟิล์มเคลือบด้านเม็ดทราย)
ยี่ห้อสินค้า: ZMART PRINT9
รหัสสินค้า: ZMP-SLAM-X.XX-45M
ชื่อสินค้า: COLD LAMINATING FILM SATIN ( ฟิล์มเคลือบด้านมุข)
ยี่ห้อสินค้า: ZMART PRINT10
รหัสสินค้า: POP-GPP-X.XX-30M
ชื่อสินค้า: PP SYNTHETIC GLOSS (กระดาษสังเคาะห์ฉีกไม่ขาด ผิว เงา)
ยี่ห้อสินค้า: P.O.P.Page : 23


All Rights Reserved 2012 G-TECH Station Co.,Ltd.