โลกของการออกแบบและตกแต่งอาคาร สภานที่ หรือสายการผลิตสินค้าต่างๆนั้น ได้มีการพัฒนาและยกระดับมากขึ้นทุกวัน ทั้งเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุที่ใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆก็ถูกพัฒนาและหยิบจับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมมากยิ่งขั้น เพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้นเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรงต่อวัถุประสงค์ของการใช้งานนั้นๆ ด้วยปัจจุบันวัถุดิบในการผลิตนั้นก็มีอยู่หลากหลาย ดังนั้นรายละเอียดของวัสดุต่างๆ จึงสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุในการผลิตงานต่างๆเป็นอย่างมาก

       บริษัท จีเทคโปรดักส์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายสินค้าและวัสดุที่นำไปผลิตผลงานด้านการตกแต่งภายนอกและภายใน และยังมีสินค้าเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยเน้นสินค้าประเภท PVC, ริจิด, อลูมิเนียมคอมโพสิท, อะคริลิค, พลาสวู้ด, โพลีคาร์บอเนต, HIPS และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังรองรับงานผลิตที่เกี่ยวกับการทำป้ายหรือส่งเสริมการขาย งานโฆษณา และงานตกแต่งต่างๆอีกด้วย โดยสินค้าต่างๆนั้นสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือและเครื่องจักรต่างๆได้อย่าง ดี หากต้องการเครื่องจักรที่เหมาะสมกับวัสดุใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯก็ได้มีเครื่องจักรต่างๆไว้จำหน่ายเพื่อรองรับกับงานของลูกค้า อย่างครบถ้วน

       บริษัท จีเทคโปรดักส์ จำกัด เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในปลาย ทศวรรษ 90 ต่อ มาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากและเพื่อเสริมความมั่นคงให้ลูกค้าได้ มั่นใจกับบริษัทมากขึ้นพร้อมกันกับการขยายกิจการของบริษัท จึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาทในต้นสหัสสะวรรษใหม่ที่ผ่านมา และล่าสุดเราได้เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยชำระเต็มมูลค่าอีกเป็น 10 ล้านบาท นอกจากนั้นบริษัทยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากสถาบันการเงินอีกกว่า 4 สถาบัน และหลังจากนั้นเป็นต้นมา เราก็สามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มสินค้าใหม่ ๆ และการกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

       สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราไม่ได้อยู่ที่การขายให้ได้มากที่สุด แต่หากอยู่ที่การ “จัดหาและเลือกสรร” สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพตรงความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าไว้ใจและมั่นใจเสมือนหนึ่งเราเป็นแผนก “การจัดหาและเลือกสรร” ของลูกค้านั้น ๆ เพราะเราเข้าใจว่า “จุดเริ่มต้นของงานที่ดีมีคุณภาพของลูกค้าคือวัตถุดิบและวัสดุที่ดีมีคุณภาพของเรา” ฉะนั้นลูกค้าจึงทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างสรรผลงานที่ดีออกสู่ตลาด ส่วนเราจะทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดหาและเลือกสรรวัตถุดิบและวัสดุที่เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด

       ลูกค้าสามารถเชื่อใจ และไว้ใจในความจริงใจที่เราหยิบยื่นให้ในวันนี้และต่อไปในอนาคต เราจะลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะจัดหาและเลือกสรร สินค้าที่ดีมีคุณภาพ รวมถึงการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเราต้องการเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่าย เราต้องการที่จะร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพบกับความท้าทายในตลาดต่อไป  


 
All Rights Reserved 2012 G-TECH Products Co.,Ltd.