discographyCalendar


หมวดหมู่สินค้า : [ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ]
1
รหัสสินค้า:
ชื่อสินค้า: เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค CE5000-40-CRP : GRAPHTEC CE5000-40-CRP
ยี่ห้อสินค้า: GRAPHTEC

"เร็วและแรงที่สุดในโลก..." เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค สายพันธุ์แท้ 100% จากญี่ปุ่น หน้ากว้าง 40 ซม. รองรับสติ๊กเกอร์ที่มีขนาดหน้ากว้างเล็กได้ หรือสติ๊กเกอร์แบบแผ่น มีหัวอ่านเซ็นเซอร์ในการไดคัทจากงานพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ มีสะดวกในการใช้งานด้วยขนาดกระทัดรัด

2
รหัสสินค้า:
ชื่อสินค้า: เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค CE5000-60 : GRAPHTEC CE5000-60
ยี่ห้อสินค้า: GRAPHTEC

"เร็วและแรงที่สุดในโลก..." เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค สายพันธุ์แท้ 100% จากญี่ปุ่น หน้ากว้าง 60 ซม. รองรับสติ๊กเกอร์สีขนาดมาตรฐาน (หน้ากว้าง 53 ซม.) สะดวกในการใช้งานด้วยขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่กว้างนักและรับงานเบาๆแต่ต้องการคุณภาพสูง

3
รหัสสินค้า:
ชื่อสินค้า: เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค CE5000-120 : GRAPHTEC CE5000-120
ยี่ห้อสินค้า: GRAPHTEC

"เร็วและแรงที่สุดในโลก..." เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค สายพันธุ์แท้ 100% จากญี่ปุ่น หน้ากว้าง 120 ซม. รองรับสติ๊กเกอร์สีที่มีขนาดหน้ากว้างใหญ่ขึ้นมากกว่า 1 เมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร รองรับงานที่พิมพ์จากสติ๊กเกอร์อิ๊งค์เจ็ทเพื่อนำมาไดคัตได้ อีกหนึ่งตัวเลือ

4
รหัสสินค้า:
ชื่อสินค้า: เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค FC8000-60 : GRAPHTEC FC8000-60
ยี่ห้อสินค้า: GRAPHTEC

"เร็วและแรงที่สุดในโลก..." เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค สายพันธุ์แท้ 100% จากญี่ปุ่น หน้ากว้าง 60 ซม. รองรับสติ๊กเกอร์สีขนาดมาตรฐาน (หน้ากว้าง 53 ซม.) สามารถตัดกระดาษปอนด์ได้ สะดวกในการใช้งานด้วยขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับพื้นที่ไม่กว้างนักและรับงานเบาหรือหน

5
รหัสสินค้า:
ชื่อสินค้า: เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค FC8000-75 : GRAPHTEC FC8000-75
ยี่ห้อสินค้า: GRAPHTEC

"เร็วและแรงที่สุดในโลก..." เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค สายพันธุ์แท้ 100% จากญี่ปุ่น หน้ากว้าง 75 ซม. รองรับสติ๊กเกอร์สีที่มีขนาดหน้ากว้างใหญ่ขึ้นจากขนาดมาตรฐาน (53 ซม.) เพิ่มพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น มีหัวอ่านเซ็นเซอร์ในการไดคัทจากงานพิพม์ได้อย่างแม่นยำ รอ

6
รหัสสินค้า:
ชื่อสินค้า: เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค FC8000-100 : GRAPHTEC FC8000-100
ยี่ห้อสินค้า: GRAPHTEC

"เร็วและแรงที่สุดในโลก..." เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค สายพันธุ์แท้ 100% จากญี่ปุ่น หน้ากว้าง 100 ซม. รองรับสติ๊กเกอร์สีที่มีขนาดหน้ากว้างใหญ่ขึ้น เพิ่มพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น มีหัวอ่านเซ็นเซอร์ในการไดคัทจากงานพิพม์ได้อย่างแม่นยำ รองรับงานที่พิมพ์จากสติ๊

7
รหัสสินค้า:
ชื่อสินค้า: เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค FC8000-130 : GRAPHTEC FC8000-130
ยี่ห้อสินค้า: GRAPHTEC

"เร็วและแรงที่สุดในโลก..." เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค สายพันธุ์แท้ 100% จากญี่ปุ่น หน้ากว้าง 130 ซม. รอง รับสติ๊กเกอร์สีที่มีขนาดหน้ากว้างใหญ่ขึ้นมากกว่า 1 เมตร มีหัวอ่านเซ็นเซอร์ในการไดคัทจากงานพิพม์ได้อย่างแม่นยำ รองรับงานที่พิมพ์จากสติ๊กเกอร์อิ๊งค์เจ็

8
รหัสสินค้า:
ชื่อสินค้า: เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค FC8000-160 : GRAPHTEC FC8000-160
ยี่ห้อสินค้า: GRAPHTEC

"เร็วและแรงที่สุดในโลก..." เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค สายพันธุ์แท้ 100% จากญี่ปุ่น หน้ากว้าง 160 ซม. รองรับสติ๊กเกอร์สีที่มีขนาดหน้ากว้างใหญ่ขึ้นมากกว่า 1 เมตร มีหัวอ่านเซ็นเซอร์ในการไดคัทจากงานพิพม์ได้อย่างแม่นยำ รองรับงานที่พิมพ์จากสติ๊กเกอร์อิ๊งค์เจ็ท

9
รหัสสินค้า:
ชื่อสินค้า: เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค FC2250 : GRAPHTEC FC2250
ยี่ห้อสินค้า: GRAPHTEC10
รหัสสินค้า:
ชื่อสินค้า: เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ กราฟเทค FC4500 : GRAPHTEC FC4500
ยี่ห้อสินค้า: GRAPHTECPage :


All Rights Reserved 2012 G-TECH Products Co.,Ltd.